MAX REAL ESTATE
Real estate agency
Български (България)English (United Kingdom)Russian (CIS)
Quick search
Offer type 

Property typeArea (m²)
min   max 

Price (in €)
min   max 

Become a fan
You are here:Sandanski region»Декларация-за-Поверителност - Properties in Sandanski region - Agency Max Real Estate

Декларация-за-Поверителност

Политика за защита на личните данни

Декларация за поверителностКогато говорим за „лични данни“, ние - ”Макс Имоти-80” ЕООД“, нашите служители и нашите партньори полагат грижа и най-голямо усилие за тяхната защита и добросъвестно обработване, не само защото законът го изисква. Истински вярваме, че правото на неприкосновеност е основно човешко право.

За нас защитата на личните данни е една от най-важните етични норми в отношенията ни с клиентите, служителите, партньорите и други.

Личните данни“ са и остават Ваша собственост. Ние можем да ги ползваме „временно“ само дотолкова, доколкото прилагаме необходимата защита и спазваме закона.

В сферата на защита на личните данни спазваме и възприемаме принципа за защита на данните още на първоначален етап. Минимизирането на данните е другият ни основен принцип. Поради това личните данни, които обработваме, са в строго необходимо и минимално количество.

Администратор на Личните данни е :

Макс Имоти-80” ЕООД, с адрес по седалище :

Област Благоевград, община Сандански, град Сандански 2800, ул. „Гоце Делчев“ № 26;

Какви данни събираме?

В общия случай данните, които събираме за Вас, се ограничават до:

Служители - Име, ЕГН, адрес, паспортни данни, месторождение, телефон, и-мейл, пол, образование, трудова дейност.

Клиенти – Име, ЕГН, адрес, паспортни данни, телефон, и-мейл, документи, свързани с предлаганите имоти.

Партньори – фирмени данни, имена на представляващите компаниите или имена на колеги от съответните компании, с които общуваме, както и техните данни за контакт, държавни и общински органи, банкови институции, доставчици.

Посетители на сайта – най-малко електронен адрес на всеки, който пожелае да ни изпрати съобщение директно или през формата за контакти в страницата за връзка с нас, както и друга информация, която би ни позволила да се свържем с Вас.

Също така, събираме информация чрез аналитични бисквитки (cookies) за поведението на всеки посетител в нашия сайт. Тази информация се анонимизира впоследствие, т.е. не бихме могли да Ви идентифицираме чрез нея.

Осъществяването на дейността ни не изисква вземането и прилагането на автоматични решения, включително профилиране.

За какво използваме личните Ви данни?

Използваме Вашите лични данни:

За да осъществим контакт с Вас, за информация, контакт и предложение на оферти в отговор на зададеното от Вас търсене, за да изпълним и целите на обработването на личните Ви данни – посредническа консултантска услуга за осъществяване на сделки с недвижими имоти / наем, продажба, управление на имоти и други/.

Спазване на трудовото законодателство, в качеството на работодател - за персонала.

За да създадем и развием успешни взаимоотношения с клиентите, контрагентите и персонал.

За да Ви предоставим съвет, помощ или друга услуга, която Ви е необходима.

За да осъществим спомагателните за дейността ни функции – счетоводно обслужване, управление на сайта, опазване на легитимните ни интереси.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Споделяме Вашите данни с държавни институции, когато това се изисква от нормативен акт.

Може да споделяме Вашите данни с други наши колеги и партньори (за да Ви препоръчаме офертни предложения, например), само след като изрично сте се съгласили.

Споделяме Вашите данни с подбрани и надеждни обработващи за нас лица, които ни съдействат в осъществяването на спомагателните за дейността ни функции, съгласно споразумение между нас за обработването на личните Ви данни.

Как съхраняваме Вашите лични данни и за какви срокове?

Съхраняваме Вашите данни след приложени както техническии организационни мерки, така и строги административни контроли.

Съхраняваме ги за строго ограничени законово определени срокове, които да позволят защитата на Вашите и нашите интереси. За партньори, с които работим съвместно, съхраняваме данните в срок, необходим за наша, Ваша и защита на лицата, които са ни се доверили.

Всяка година актуализираме нашия регистър на обработваните данни. Съответно, ако не са налице други основания, които да налагат съхраняването на данните за по-дълъг срок с оглед Ваша, наша и защита на лицата които са ни се доверили, по Ваше желание можете да се отпишете и съответно ние да изтрием информацията за Вас.

Вашите права

Вие - Потребителите / клиентите, контрагентите и посетителите на сайта/ имате законни права да поискате подробности за личната информация, която съхраняваме за вас, имате възможност да я запазите точна и актуална, по всяко време можете да искате Администратора на лични данни -”Макс Имоти - 80” ЕООД да я коригира, изтрие или ограничи обработката на Ваши данни. Имате право на преносимост и заличаване.

Регламентът изисква от всяка една компания да спазва гарантираните Ви права с оглед Вашите лични данни. В Регламент 2016/679 и ЗЗЛД можете да видите подробно какви са Вашите права.

Ако имате въпроси, свързани с представената информация тук, можете да ни пишете по всяко време на: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Актуализация на Декларацията за поверителност

Ще актуализираме своевременно съобщението към Вас, в което ще Ви предоставим по ясен и прозрачен начин при промяна информация за категориите данни, сроковете и Вашите права във връзка с предоставяните ни Ваши лични данни.

 
Hot properties
Sandanski
Area: 138.70 m²
Price: 1.00 €
Sandanski
Area: 112.00 m²
Price: 25565.00 €
Sandanski
Area: 3010.00 m²
Price: 90000.00 €
Sandanski
Area: 51.00 m²
Price: 40000.00 €
Sandanski
Area: 184.09 m²
Price: 90000.00 €
Sandanski
Area: 43.97 m²
Price: 23222.00 €
Sandanski
Area: 40.00 m²
Price: 26800.00 €
Sandanski
Area: 1479.00 m²
Price: 155000.00 €
  • Login